Strasti hristova online dating

Ne osporavajući nikome lična prava na život, na uvažavanje ličnog dostojanstva i učešće u društvenim delima, Crkva, međutim, smatra da licima, koja propagiraju homoseksualni način života, ne bi trebalo dopustiti da se bave predavačkim, vaspitačkim ili nekim sličnim poslom vezanim za decu i omladinu (adolescente), kao što ne bi trebalo ni da zauzimaju starešinske položaje u vojsci ili u popravnim ustanovama.

Povremeno se izopačenja ljudske seksualnosti ispoljavaju u formi bolesnog osećanja pripadnosti suprotnom polu, čiji je rezultat pokušaj da se promeni pol (transeksualizam).

Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica (3. One se leče Svetim Tajnama, molitvom, postom, pokajanjem, čitanjem Svetog Pisma i svetootačkih dela, kao i hrišćanskim opštenjem s verujućim ljudima, spremnima da pruže duhovnu podršku.

Novi predsjednik Srbije je već više puta govorio da Srbi treba da se odreknu mitova, a znamo da je Kosovski – glavni srpski mit, na kojem počiva srpski identitet.

Umjesto velike proslave najznačajnijeg nacionalnog datuma, Aleksandar Vučić na taj dan promoviše prvog gej premijera u istoriji Srbije.“(1) Naravno da je tako kako piše Rakočević.

PRAVOSLAVNI SVEDOČEOkultne političke sile, čiji je glavni cilj trijumf antihrista u ovom svetu, ne mogu da slome čovečanstvo dok mu ne nametnu svoj sistem antivrednosti, u koji ulazi i ozakonjenje protivprirodne seksualnosti kao nečeg poželjnog i prihvatljivog.

Zato je jasno da se Pravoslavna Crkva protiv takvih naopakosti mora boriti silom svoje reči i primera.

Search for strasti hristova online dating:

strasti hristova online dating-31

Crkva ne može da odobri tu vrstu „pobune protiv Tvorca“ i da za stvarnu prizna veštački izmenjenu polnu pripadnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “strasti hristova online dating”